Skip to main content
Published By:
USAID Advancing Nutrition
Publication Date:
Guideline/Guidance
Kyrgyz Republic
Kyrgyz

Бул колдонмонун негизги максаты - азык-түлүк коопсуздугун сактоо жана жыл бою ар түрдүү тамактанууга шарт түзүү менен жамааттарда түрдүү азыктардын жеткиликтүүсүн жогорулатуу. Үй шартында тамак азыктарынын коопсуз сакталышын жана кайра иштетилишин эң жөнөкөй ыкмаларды колдонуп, жашылча жана мөмө жемиштери менен жыл бою ар түрдүу тамактанууга шарт түзүү. Ошондой эле, бул колдонмо улуттук кыргыз тамактарынын рецепттерин камтыйт жана кожолуктарда кеңири колдонулушун сунуштайт, колдонмо USAID “Мыкты азыктануу” долбоорунун алкагында иштелип чыккан.

Талаада пияз терип жаткан беш адам.